Ravensberg


info: cjohanker@gmail.com

Laatste update: 17-07-2023


Stamreeks Ravensberg

 

Boomkwekers te Boskoop

 

 

De Ravensberg(en) in Nederland zijn grofweg in 2 takken te verdelen; de eerste uit Bodegraven (ZH) en de tweede uit Sluipwijk (ZH). Enige verwantschap tussen beide families is niet aangetoond. Een relatie tussen deze twee Ravensberg takken en het Graafschap Ravensberg in Duitsland is ook niet gevonden. Alle vroegste voorouders waren in Nederland woonachtig. De eerste familie loopt terug tot Gijsbrecht Aelbertsz uit Bodegraven en hij overleed na 1663. Tot de tweede familie behoorde Jan Coenen uit Sluipwijk, hij was daar schepen en overleed omstreeks 1640. De Sluipwijkse tak dankt haar naam waarschijnlijk aan de polder "Ravensberg" die deel uitmaakt van de Sluipwijkse plassen. in 1609 was er al een "Heerlijkheid Ravensberg" in de gemeente Reeuwijk en op oude kaarten is ook nog een kasteel Ravensberg zichtbaar. Tot op de dag van vandaag is er een oude boerderij in Sluipwijk met een gevelsteen waarop staat "Ravensbergh anno 1690" (zie foto hierboven). 

Bovenstaande regels zijn grotendeels overgenomen uit het boek De Ravensberg/en's sinds 1575 van G.J.S. Schoneveld-Ravensbergen. In dit boek (1993) wordt de stamboom Ravensberg en Ravensbergen uitgebreid beschreven. Beide genealogieën zijn aangevuld met vele foto's en interessante aanvullende informatie. Vanwege de beperkte oplage is het boek alleen nog tweedehands verkrijgbaar, maar bij het CBG in Den Haag ligt een exemplaar ter inzage. Omdat een overmatig groot deel van beide families in de omgeving van Rijnsburg wonen zijn beide takken in dit boek samengevat en de meeste mensen met de naam Ravensberg(en) zullen zichzelf of hun voorouders hierin kunnen vinden. 

Onderstaande stamreeks van mijn Ravensberg tak is een onderdeel van de Sluipwijkse tak, zij zijn eind 17e eeuw naar Boskoop gegaan en waren vooral werkzaam als boomkweker. De informatie in het genoemde boek vormde de basis voor onderstaande stamreeks, verder aangevuld, verbeterd of waar nodig aangepast. Hieronder vindt u dus alleen (een gedeelte van) de Sluipwijkse tak van de Ravensberg stamboom. Voor de tak uit Bodegraven (de Ravensbergen) zult u het boek moeten raadplegen. In onderstaande stamreeks ligt de focus op mijn gedeelte van de stamboom Ravensberg. Als u geen familieleden aantreft zult het bovengenoemde boek moeten raadplegen, daarin staan vrijwel alle mensen (van voor 1993) met de naam Ravensberg. 

Zoals veel mensen in Boskoop waren de voorouders boomkweker. Soms zelfstandig, maar vaak ook in dienst van een grotere kweker omdat een eigen stuk grond niet winstgevend genoeg was om van te leven. Halverwege de 19e eeuw woonden de gezinnen van Klaas Ravensberg en broer Pieter naast elkaar aan de Achterkade, jarenlang waren ze nauw met elkaar verbonden, dit blijkt uit diverse notariële akten. Tussen 1865 en 1870 woonde de familie zelfs op 3 adressen naast elkaar; Wijk 2 nr 246, 247 en 248. Daarnaast hadden zowel Klaas Ravensberg (1804-1865) als broer Pieter Ravensberg (1810-1867) een stuk land in de Loete onder Hazerswoude. 

Willem Jacobus Ravensberg (1835-1904) was eerst boomkweker maar in 1877 besloot hij een kruidenierswinkel te beginnen. Deze winkel was gevestigd aan de Achterkade 287 te Boskoop, dit bleek een verstandige beslissing want er was veel klandizie van passerende (stoom)boten op de Gouwe. Zijn inkomen steeg na 1877 aanzienlijk, met de verkoop van de winkel in 1904 was er dan ook sprake van een ruim burgerbestaan. Zijn vrouw Wilhelmina Geertruida van Ooijen was ook in de winkel werkzaam. Toch bleef hij vermoedelijk betrokken bij de boomkwekerij werkzaamheden van de familie. Eind 19e eeuw lukte het zoon Klaas Ravensberg (1862-1937), waarschijnlijk met hulp van zijn oom en vader, een kwekerij voldoende winstgevend te maken om als kweker op eigen benen te staan. Klaas maakte de kwekerij succesvol in De Loete onder Hazerswoude. Zijn broer Willem Jacobus Ravensberg (1871-1953) was ook boomkweker maar helaas ging zijn kwekerij in 1916 failliet, dit was voor hem en zijn gezin aanleiding om naar Bergambacht te verhuizen. In Bergambacht trouwde zijn dochter Maria Johanna Ravensberg met mijn grootvader Abraham Anker.

 

 

 

Mijn stamreeks van de familie Ravensberg

(in rechte lijn, vader op vader)

I. Maria Johanna Ravensberg § Abraham Anker

II. Willem Jacobus Ravensberg § Neeltje Radder

III. Willem Jacobus Ravensberg § Wilhelmina Geertruida van Ooijen

IV. Klaas Ravensberg § Maria van der Burgh

V. Pieter Ravensberg § Antje de Vos

VI. Pieter Gerritse Ravensberg § Neeltje Pieterse de Heer

VII. Gerrit Pieterse Ravensberg § Marijtje Lamberts van Heukelen

VIII. Pieter Leendertse Ravensberg § Geertie Leenderts Palesteijn

IX. Leendert Jans Ravensbergh § Marritgen Pieters van Heiningen

X. Jan Coenen Ravensbergh  § Jannitgen Gerrits

XI. Coen § N.N.

 

 

 

 

Eerste generatie

1. Maria Johanna Ravensberg, *19-06-1903 Boskoop, +20-06-1994 Schoonhoven, begraven te Bergambacht. Dochter van Willem Jacobus Ravensberg en Neeltje Radder (zie generatie II ↓). 

Gehuwd met Abraham Anker, *12-12-1900 Stolwijk, +25-12-1987 Bergambacht. Zoon van Cornelis Anker en Neeltje Johanna Anker. Gehuwd 24-08-1923 Bergambacht.

 

Voor haar huwelijk was Maria Johanna winkelierster.

 

Vijf kinderen van Maria Johanna Ravensberg en Abraham Anker:

1.1. Cornelis Anker, *05-02-1924 Bergambacht, +13-03-2004 Tiel.

1.2. Willem Jacobus Anker, *30-07-1927 Bergambacht, +16-10-2016 Voorthuizen.  

1.3 Kind Anker (M).

1.4. Klaas Anker, *07-10-1934 Bergambacht, +08-02-1992 Bergambacht.

1.5. Jan Cornelis Anker, *17-12-1937 Bergambacht, +18-01-1989 Rotterdam.

Neem contact op voor meer info.
 


 

 

Tweede generatie

2. Willem Jacobus Ravensberg, *01-02-1871 Boskoop, +04-11-1953 Bergambacht. Zoon van Willem Jacobus Ravensberg en Wilhelmina Geertruida van Ooijen (zie generatie III ↓). 

Gehuwd § met Neeltje Radder, *19-01-1871 Waddinxveen, +17-04-1957 Boskoop. Dochter van Cornelis Radder, *17-11-1836 Broek ZH, +08-01-1920 Waddinxveen en Wijnanda Rosbergen *07-01-1836 Broek ZH, +19-09-1926 Hoogeveen, ZH. Gehuwd op 28-11-1894 Waddinxveen. 

 

► Willem Jacobus was de derde zoon van Willem Jacobus Ravensberg Sr. Zijn jonge jaren zullen in het teken hebben gestaan van een loopbaan als boomkweker. Vader Willem Jacobus Sr. was vanaf 1877 kruidenier maar ook nog steeds eigenaar van een kwekerij in de Loete te Hazerswoude dat hij van zijn vader had geërfd. Hier kon de jonge Willem Jacobus dus het vak leren samen met zijn broers (en mogelijk neven). Zijn dienstplicht vervulde hij bij de Grenadiers en Jagers te Den Haag en zijn verdere leven was hij trots dat hij bij dit bijzondere legeronderdeel mocht dienen. In 1894 huwde hij Neeltje Radder uit Waddinxveen, de dochter van een fabrikant in bezems en borstels. De liefde voor planten zat bij Willem Jacobus in de genen en dat zou zijn hele leven niet veranderen, maar door omstandigheden zou hij zijn vak niet meer helemaal kunnen uitoefenen. Het jonge gezin kreeg vanaf 1894 acht kinderen te Boskoop. Vanaf 1908 kwam Willem Jacobus in de financiële problemen; hij leende 100 gulden en was 8 jaar later na diverse aanmaningen niet in staat dit terug te betalen. De schuldeiser vroeg faillissement aan en snel bleek dat er meer schulden waren. Vele middenstanders en ondernemers te Boskoop was hij nog geld schuldig, een faillissement was onafwendbaar. In 1916 werd dit uitgesproken door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en om nog wat geld terug te kunnen betalen werden alle planten van de kwekerij via een openbare verkoping verkocht. Vanwege de moeilijke situatie in het dorp besloot het gezin te verhuizen en zo kwamen ze in Bergambacht terecht waar Willem Jacobus werk vond op de tuin van de heer Mahlstede. Of de financiële problemen het gevolg waren van slechte bedrijfsvoering of van economische tegenwind is nog onduidelijk maar ongetwijfeld ging er veel leed schuil achter deze feiten. In Bergambacht ging het gezin eerst wonen aan de Tussenlanen en later aan de 'Dooie Kaaik', net buiten de dorpskern. Daar had hij een flinke tuin tot zijn beschikking waar hij planten en gewassen kon verbouwen. Alles wat hij verbouwde ging hij van deur tot deur verkopen, op dat moment was hij meer tuinman dan boomkweker. Toch liet hij zich in officiële documenten nog noteren als boomkweker, hoewel een overijverige ambtenaar dit veranderde in tuinman. Het geeft aan dat hij zich nog steeds boomkweker voelde, daar veranderde het faillissement niets aan. Naast het faillissement zou het gezin meer tegenslagen moeten verwerken; twee kinderen zouden jong komen te overlijden. Dochter Cornelia werd niet ouder dan 18 jaar en dit had grote impact; het verlies werd als tragisch ervaren. Moeder Neeltje Radder liet een vlechtje van Cornelia's haar in een ring en een broche verwerken als tastbare herinnering. Zoon Klaas was een jonge vader van twee kinderen toen een blindedarmontsteking hem in 1933 fataal werd. De laatste jaren van hun leven woonden Willem Jacobus en Neeltje in de Voorstraat te Bergambacht en inmiddels ging hij steeds krommer lopen van het harde werken. Willem Jacobus was een rustige vriendelijke man met prettige humor, volgens familieleden die hem hebben gekend.

► Willem Jacobus zat tijdens militaire dienst bij de Grenadiers en Jagers, waarschijnlijk te Den Haag. Ingelijfd: 04-05-1891, groot verlof: 30-04-1892, terug: 17-08-1894, groot verlof: 18-09-1894. Einde diensttijd en bewijs van goed gedrag: 03-05-1898. Lengte: 1.774 m, ogen: grijs, aangezicht: ovaal, voorhoofd: laag, neus: groot, mond: gewoon, kin: rond, haar en wenkbrauwen: blond.

 

Adressen van Willem Jacobus en Neeltje: 1894-1903: Achterkade 279 te Boskoop, 1903-1906: Achterkade 283 te Boskoop, 1910: Achterkade 275 (huidig adres: nr. 259), 1916: Laag Boskoop 88, September 1916: Tussenlanen te Bergambacht (D8), 1917: C144, Voorstraat te Bergambacht, 1924: C184 te Bergambacht (Raadhuisstraat?), 1943: Voorstraat 15 te Bergambacht.

 

Acht kinderen van Willem Jacobus en Neeltje: 

 

2.1. Willem Jacobus Ravensberg, *26-05-1895  Boskoop, +06-03-1969 Leiden. Zoon van II ↑ 

Gehuwd 10-10-1917 te Gouda met Pieternella Johanna van Leeuwen, *05-06-1897 Gouda, + xx-01-1986 Den Helder. Dochter van Izaak van Leeuwen en Sophia den Herder. 

Drie kinderen:

2.1.1. Neeltje Ravensberg, *10-05-1919 Gouda, 

Gehuwd 24-12-1942 Wolów (PL) met Martien Anton Jozef Wawrok.

2.1.2. Sophia Ravensberg, *24-07-1921 Gouda, + 1999 Nootdorp, 

Gehuwd 22-03-1944 te Delft met Adrianus Saarberg *27-04-1921 Nootdorp, +23-12-1988 Nootdorp.

Een kind.

2.1.3. Willem Jacobus Ravensberg, *10-02-1930 Bergambacht.

Gehuwd, twee kinderen.

 

2.2. Cornelis Ravensberg, *15-03-1897 Boskoop, + oct/nov/dec 1985 Scarborough (UK). Zoon van II ↑ 

Gehuwd 03-03-1920 Scarborough (UK) met Ada Mary Boddy, *22-11-1881, + oct/nov/dec 1977 Scarborough (UK).

► Cornelis Ravensberg emigreerde in 1918 naar Engeland. ► In Scalby, nabij Scarborough (Yorkshire), was hij rozenkweker. ► Regelmatig waren er heen en weer familiebezoeken en tot de dag van vandaag is er contact tussen de familie in Holland en Engeland.

Twee kinderen:

2.2.1. Muriël Cornelia Ravensberg, *30-06-1920, +1995, 

Gehuwd met Stanley Ewart Hooper.

Twee kinderen.

2.2.2. John C. Ravensberg, *juli/aug/sept 1927, +jan/feb/mrt 1928. 

 

2.3. Wilhelmina Geertruida Ravensberg, *07-03-1899 Boskoop, +18-07-1981 Bloemendaal. Dochter van II ↑ 

Gehuwd 21-11-1919 te Bergambacht met Krijn Kroon, *17-11-1897 Schoonhoven, + Haarlem. Drie kinderen:

2.3.1. Alida Kroon, *21-05-1920 Schoonhoven, 

Gehuwd met (1) C. Bakker en (2) C. Heijnes.

2.3.2. Cornelia Kroon, *16-12-1924 Schoonhoven, +10-08-1989, 

Gehuwd met S. Spelde.

2.3.3. Jan Kroon, *18-08-1937 Schoonhoven, Overleden jaren ‘80 te Haarlem, ongehuwd.2.4. Wijnanda Ravensberg, *15-09-1901 Boskoop, + 23-02-1988 Gouda. Dochter van II ↑ 

Gehuwd 16-03-1923 te Bergambacht met Jan Arie de Bruijn, *26-02-1904 Bergambacht. Kinderen:

2.4.1. Neeltje de Bruijn, *28-04-1921 Bergambacht, +1998, 

Gehuwd met Rudolf Dam

Twee kinderen.

2.4.2. Teunis de Bruijn, *19-07-1923 Bergambacht, +01-02-1945 Regensburg (D).

► Zoon Teunis de Bruijn is tijdens WO II op 21 jarige leeftijd overleden als gevolg van de arbeitseinsatz (verplichte tewerkstelling) in Regensburg, Duitsland. Er was een tekort aan voedsel, kleding en fatsoenlijk onderkomen en men had te lijden van de geallieerde bombardementen. Onder deze erbarmelijke omstandigheden is hij overleden aan tyfus. Zijn naam is genoteerd op het herdenkingsmonument te Bergambacht en op de gedenksteen van het Nederlandse ereveld te Frankfurt am Main. Teunis werd begraven in een massagraf te Regensburg, vak 15C, nummer 6a, gedenkboek 42. 

2.4.3. Willempje Jacoba de Bruijn, *07-05-1925 Soest, 

Gehuwd met A. Oskam.

2.4.4. Kind De Bruijn (m), gehuwd. 

 

2.5. Maria Johanna Ravensberg, *19-06-1903 Boskoop, +20-06-1994 Schoonhoven. Dochter van van II ↑ 

Gehuwd 24-08-1923 Bergambacht met Abraham Anker, *12-12-1900 Stolwijk, + 25-12-1987 Bergambacht. (zie generatie I ↑). 

 

2.6. Cornelia Ravensberg, *18-04-1906 Boskoop, +14-09-1924 Bergambacht. Dochter van van II ↑

► Ongehuwd, jong overleden.

 

2.7. Klaas Ravensberg,  *07-04-1909 Boskoop, +27-04-1933 Gouda. Zoon van II ↑ 

Gehuwd 18-03-1927 te Lopik met Jannetje Cornelia Hoogendoorn,* 29-11-1908 Jaarsveld, + 31-01-2001 Schoonhoven. Kinderen:

2.7.1. Levenloos geboren kind Ravensberg (v),  */+26-03-1927 Bergambacht. 

2.7.2. Willem Jacobus Ravensberg, *14-02-1928 Bergambacht, +24-06-2014, 

Gehuwd met M.C.Verhoef. Kind: 1 zoon.

Een zoon: Klaas Ravensberg, *1966 Bergambacht, + ca. 1991 Bergambacht

2.7.3. Cornelis Ravensberg, *16-07-1929 Bergambacht, +02-02-2001 Bergambacht, 

Gehuwd met B.Bogaard. Vier kinderen.

 

2.8. Johanna Ravensberg, *11-12-1911 Boskoop, +08-10-1975 Den Haag. Dochter van van II ↑ 

Gehuwd 05-07-1935 te Bergambacht met Wouter Brauns, *24-06-1914 Reeuwijk, +12-05-1984 Den Haag. 

Wouter was boomkweker.  

Kinderen van Johanna en Wouter:

2.8.1. Lena Brauns, *31-08-1935 Reeuwijk, +2009, 

Gehuwd met Henk van Dam, *1940, +2011.

2.8.2. Levenloos geboren dochter Brauns, +08-09-1939 Reeuwijk. 

2.8.3. Kind Brauns (m), 

Gehuwd.

2.8.4. Levenloos geboren kind Brauns, +26-09-1944 Boskoop.

2.8.5. Levenloos geboren dochter Brauns, +03-08-1946 Leiden.

2.8.6. Neeltje Johanna Brauns, *10-06-1951 Leiden, +1988.
Derde generatie

3. Willem Jacobus Ravensberg, *11-12-1835  Boskoop, +12-04-1904 Boskoop. Zoon van Klaas Ravensberg en Maria van der Burgh (zie generatie IV ↓). 

Gehuwd met Wilhelmina Geertruida van Ooijen, *26-08-1836 Haarlem, +28-11-1925 Hazerswoude. Dochter van Gerarda Belia van Oijen, *17-02-1804 Rijswijk (Gld), +29-10-1870 Boskoop en N.N. Gehuwd op 13-08-1859 te Boskoop. 

 

► Willem Jacobus Ravensberg was het enige kind van vader Klaas en moeder Maria van der Burgh dat niet jong kwam te overlijden. Zijn naam Willem Jacobus is waarschijnlijk een samenvoeging van twee oudere broers Willem en Jacobus die beiden één jaar voor de geboorte van Willem Jacobus op jonge leeftijd kwamen te overlijden. Zijn oudere zus Johanna Petronella leefde toen nog maar in 1850 kwam ook zij op jonge leeftijd te overlijden. Willem Jacobus bleef als enig kind over en vermoedelijk hoefde hij om die reden niet op te komen voor de dienstplicht. In 1859 huwde hij de Haarlemse dienstmeid Wilhelmina Geertruida van Ooijen die sinds 1855 al in Boskoop verbleef. Mogelijk hebben de twee elkaar ontmoet tijdens een verblijf in Haarlem waar hij verbleef om het vak te leren bij een andere kweker, dit is echter niet zeker. Net zoals zijn vader en vele Boskopers werd hij boomkweker maar in 1877 besloot hij het pand Achterkade 287 te kopen en er een kruidenierswinkel te beginnen. Er was ook een pakhuis en een aanlegplaats voor stoomboten wat zorgde voor extra klandizie. Het pand grensde aan "Het leege slop" en was vermoedelijk het laatste huis aan de Achterkade, t.h.v. de oude brug richting Laag Boskoop. Na 27 jaar werd het pand in 1904 wegens "hoge leeftijd" verkocht en in advertenties werd gesproken over een kruidenierswinkel dat een "ruim burgerbestaan" opleverde; inkomensgegevens uit die tijd bevestigen dit. 

De verandering van beroep in 1877 was dus een verstandige beslissing. Willem Jacobus bleef wel eigenaar van een stuk grond in de Loete te Hazerswoude dat hij in 1865 geërfd had van zijn vader. Echtgenote Wilhelmina Geertruida was haar man ook behulpzaam in de winkel en daardoor kon Willem Jacobus vermoedelijk ook tijd vrijmaken om de kwekerij in de Loete samen met zijn zonen (en mogelijk neven) proberen te verbeteren. Dit was een mooie leerschool voor zijn zonen. Vanaf circa 1880 en met het ouder worden van zijn 4 zonen zal hij mogelijk meer tijd in de winkel doorgebracht hebben en steeds minder op de kwekerij. In 1903 verkocht Willem Jacobus het stuk grond in de Loete aan zijn oudste zoon Klaas en bleef de kwekerij zodoende in de familie. Een jaar later in 1904 kwam Willem Jacobus te overlijden en werd de kruidenierswinkel verkocht aan Jan van Bergen. Weduwe Wilhelmina Geertruida ging wonen bij zoon Klaas in de Loete te Hazerswoude waar hij bij de kwekerij een huis liet bouwen. Zoon Gerardus werd timmerman, zoon Marinus Johannes werd koopman en zoon Willem Jacobus jr. werd ook boomkweker te Boskoop, later Bergambacht. ► Wilhelmina Geertruida had een halfzus Baatje Meerdink en 2 (half ?) broers Jhim van Ooijen en Hendricus Johannes van Oijen. ► Lid van het kiescollege van de Ned.Hervormde kerk te Boskoop. ► Lid van de Aardbeziëncompagnie te Boskoop (1873). ► Wat betreft de onduidelijkheid over Wilhelmina Geertruida's vader; zie Gerarda Belia van Oijen. ► Willem Jacobus was in 1867 toeziend voogd over Klaas Ravensberg (*1846), de minderjarige zoon van oom Pieter.

 

Adressen:

1850-1860: Laag Boskoop 115. (in eerste instantie inwonend bij ouders), 1860-1876: wijk 2 nr.247 te Boskoop, 1877-1882: wijk 2 nr.203 te Boskoop, 1886-1904: Achterkade 287 te Boskoop (kruidenierswinkel).

 

Zes kinderen van Willem Jacobus en Wilhelmina Geertruida:

 

3.1. Klaas Ravensberg, *04-02-1861 Boskoop, +05-02-1861 Boskoop. Zoon van III ↑

► Klaas is begraven te Boskoop op vrijdag 08-02-1861, oud 24 uren, 3e klasse.

 

3.2. Klaas Ravensberg, *12-11-1862 Boskoop, +25-01-1937 Hazerswoude. Zoon van III ↑ 

Gehuwd 02-09-1887 te Benschop met Maria Jacoba van Enck, *19-03-1863 Maartensdijk, +03-06-1943 Hazerswoude. 

► Klaas groeide op als zoon van boomkweker Willem Jacobus Ravensberg. Toen Klaas 15 was veranderde zijn vader van beroep (na aankoop van een huis met erf en pakhuis werd vader winkelier/kruidenier aan de Achterkade te Boskoop). Alhoewel de kruidenierszaak "een ruim burgerbestaan" opleverde zou Klaas zijn vader niet opvolgen maar werd boomkweker, zoals velen in Boskoop. Een stuk grond in de Loete te Hazerswoude was nog steeds in de familie en (ongetwijfeld) met hulp van zijn vader, broers en evt. andere familie ging Klaas aan de slag met dit stuk grond. Na zijn huwelijk met Maria Jacoba van Enck in 1887 gingen ze wonen aan de Achterkade 281 te Boskoop, op steenworp afstand van zijn ouders en broers.

Klaas kreeg in 1903, als oudste zoon, de kans om dit stuk land in de Loete te Hazerswoude te kopen van zijn vader. Dit stuk grond was sinds 1863 in de familie. Vader Willem Jacobus had dit op zijn beurt weer geërfd van diens vader die het in 1863 had gekocht van een zekere Pieter Koster. Na de koop verhuisde Klaas met zijn gezin van Boskoop naar Hazerswoude en ging wonen op dit stuk grond waar hij ook een huis had laten bouwen. De moeder van Klaas, Wilhelmina Geertruida van Ooijen, kwam na het overlijden van haar man in 1904 en na de verkoop van de kruidenierswinkel wonen bij het gezin van zoon Klaas te Hazerswoude. Klaas Ravensberg maakte de kwekerij succesvol die later werd voortgezet door zijn nazaten. Persoonlijk leed bleef het gezin niet bespaard want oudste zoon Willem Jacobus werd in 1918 het slachtoffer van de Spaanse griep die in Nederland veel slachtoffers maakte, daarnaast kwamen 3 kinderen ook jong te overlijden.

 

Kinderen:

3.2.1. Willem Jacobus Ravensberg, *24-08-1888 Boskoop, +26-12-1918 Boskoop. 

Gehuwd met Elisabeth Verhoorn, *24-06-1887, +16-10-1975 Hazerswoude.

Willem Jacobus werd het slachtoffer van de Spaanse griep in 1918.

Drie kinderen:

3.2.1.1. Klaas Ravensberg, *15-05-1915 Hazerswoude, 

Gehuwd § met Dirkje Geertruida van Tol, *11-12-1919 Hazerswoude.

3.2.1.2. Abraham Ravensberg, *29-08-1916 Hazerswoude, +03-06-1984 Leiderdorp, 

Gehuwd § met Eugenie Verleijsen, *04-01-1925 Den Haag, +12-01-2017 Hazerswoude. Een zoon.

3.2.1.3. Martinus Johannes Ravensberg, *17-07-1918 Hazerswoude, +02-01-1987 Leiden, 

Gehuwd § 18-12-1953 Hazerswoude met Adriana van der Steen, *07-07-1921 Hazerswoude. Drie kinderen.

 

3.2.2. Martinus Johannes Ravensberg, *12-03-1890 Boskoop, +14-08-1890 Boskoop.

3.2.3. Alida Wilhelmina Geertruida Ravensberg, *26-06-1892 Boskoop, +04-05-1893 Boskoop.

3.2.4. Alida Wilhelmina Geertruida Ravensberg, *11-07-1894 Boskoop, +13-02-1895 Boskoop.

3.2.5. Martinus Johannes Ravensberg, *29-04-1896 Boskoop, +10-12-1954 Hazerswoude. 

Gehuwd § met (1) B.G. v/der Drift en (2) Antoinetta Zandvliet.

Twee kinderen uit (2): 

3.2.5.1. Prive, 

3.2.5.2. Klaas Ravensberg, *26-03-1942 Leiden.

 

3.2.6. Jacob Ravensberg, *17-11-1898 Boskoop, +14-02-1977 Rijnsburg. 

Gehuwd § 08-09-1927 Hazerswoude met Margje van Klaveren

Drie kinderen; 

3.2.6.1. Marius Willem Ravensberg, *06-07-1928, Geh. met Petronella Geertruida de Vogel.

3.2.6.2. Willem Teunis Ravensberg, 01-07-1931, Geh. met S.N. Sinasac.

3.2.6.3. Prive,  

 

3.2.7. Wilhelmina Geertruida Ravensberg, *25-05-1901 Boskoop, +12-09-1950 Hazerswoude. 

Gehuwd § met Meyndert Jacobus Slegtenhorst.

Twee dochters.

 

 

3.3. Gerardus Ravensberg, *20-05-1867 Boskoop, +02-07-1910 Waddinxveen. Zoon van III ↑ 

Gehuwd 13-12-1889 te Aarlanderveen met Cornelia Verheul, *25-12-1869 Alphen a/d Rijn, +27-04-1930 Waddinxveen. 

Gerardus Ravensberg koos niet voor het beroep van boomkweker zoals vele familieleden, en hij volgde ook zijn vader niet op als kruidenier aan de Achterkade te Boskoop. Hij werd timmerman/meubelmaker en na zijn huwelijk met Cornelia Verheul verliet hij Boskoop en was daarna woonachtig in o.a. Alphen a/d Rijn, Aarlanderveen, Katwijk en Waddinxveen. Dit doet vermoeden dat zijn beroep hem niet al te veel zekerheid opleverde, maar hier heb ik geen bewijs voor. Gerardus overleed in 1910 op jonge leeftijd en zijn vrouw Cornelia bleef achter met de kinderen. Na het overlijden van Gerardus vertrok weduwe Cornelia met 3 zonen naar het gezin van dochter Pietje in Rotterdam en snel daarna met hetzelfde gezin naar Gouda, wat er met dochter Maria Johanna gebeurde is mij onduidelijk. In 1930 kwam weduwe Cornelia Ravensberg-Verheul te Waddinxveen na een noodlottige val van de trap te overlijden. Verder weet ik niet veel over het gezin. Zijn jonge overlijden, verhuizing uit Boskoop en zijn afwijkende beroepskeuze (t.o.v. zijn familie) waren mogelijk de oorzaak van de weinige contacten tussen familieleden in latere jaren. Gelukkig zijn er nog wel twee foto's bewaard gebleven.

Kinderen:

3.3.1. Wilhelmina Geertruida Ravensberg, *27-04-1890 Alphen a/d Rijn, +26-11-1970 Moordrecht, 

Gehuwd § met Pieter Schakel, *25-06-1888 Benschop, +08-08-1969 Moordrecht.

Twee kinderen:

3.3.1.1. Cornelis Gerardus Schakel, *16-08-1912, +13-10-1970, 

Gehuwd § met Gerrigje Neeltje Verkerk

3.3.1.2. Cornelia Schakel, *21-04-1916, Geh. met Melis Visser. 

 

3.3.2. Pietje Ravensberg, *19-04-1892 Alphen a/d Rijn, + 15-05-1893. 

 

3.3.3. Pietje Ravensberg, *01-03-1894 Aarlanderveen, 

Gehuwd met Kornelis Ewoud van Santen

Twee kinderen:

3.3.3.1. Reimpje Gerarda van Santen, *21-09-1913 R' dam, 

Gehuwd § met M. van Toor

3.3.3.2. Gerarda van Santen,  Geh. met Gerritsen.

 

3.3.4. Willem Jacobus Ravensberg, *08-06-1896 Aarlanderveen, 

Gehuwd met Klazina Alida Degenhardt

3.3.4.1. Cornelia Ravensberg, *10-03-1921, Geh. met Willem Ernst.

3.3.4.2. Johannes Jacobus Gerardus Ravensberg, *23-04-1928

 

3.3.5. Maria Johanna Ravensberg, *29-07-1898 Aarlanderveen, +Ca.1978, 

Gehuwd met Jacobus de Knegt, *10-04-1900 Maassluis, +Ca.1964 Maassluis.

Vier kinderen.

 

3.3.6. Hubertus Ravensberg, *14-09-1900 Katwijk, +18-04-1963 Gouda, 

Gehuwd met Jannetje van den Hoek.

3.3.6.1. Gerardus Harmen Ravensberg, 17-02-1929 Gouda.

 

3.3.7. Klaas Cornelis Ravensberg, *23-11-1904 Waddinxveen, +22-11-1935 W'veen, 

Gehuwd 08-01-1931 met Jacoba Verkade, *23-03-1908 Boskoop, +07-12-1975 Waddinxveen.

3.3.7.1. Gerardus Ravensberg, 5-08-1932, Geh. met L. Kersbergen.

 

3.4. Willem Jacobus Ravensberg, *01-02-1871 Boskoop, +04-11-1953 Bergambacht. Zoon van III ↑ 

Gehuwd 28-11-1894 Waddinxveen met Neeltje Radder. Voor nakomelingen: zie generatie II

► Willem Jacobus was boomkweker.

 

3.5. Maria Johanna Ravensberg, *18-09-1873 Boskoop, +18-07-1875 Boskoop. Dochter van III ↑

 

3.6. Marinus Johannes Ravensberg, *02-11-1877 Boskoop, +02-08-1953 Gouda. Zoon van III ↑ 

Gehuwd § 30-07-1924 te Gouda met Emmetje den Oude * 31-10-1879 Waddinxveen, +22-04-1950 Gouda (echtscheiding 10-07-1929). 

► Emmetje den Oude was eerder gehuwd met Cornelis van Oosterom (echtscheiding 28-01-1921). ► Marinus Johannes werd geen boomkweker zoals vele familieleden en andere Boskopers, hierdoor werd hij gezien als een beetje "een buitenbeentje". Desondanks was hij erg graag gezien en geliefd. Vooral in zijn jongere jaren hield hij van de geneugten des levens. Als koopman verkocht hij veel spullen (o.a. galanteriën en zalf) deur aan deur en kwam zodoende in contact met vele mensen en kon waarschijnlijk goed praten. Omdat hij een mobiel beroep had was er regelmatig contact met familieleden die buiten Boskoop en Hazerswoude woonden en was hij dus vaak de brenger van nieuws. 'Ome Rinus' zoals hij later bekend stond woonde jarenlang in Gouda op onderstaande adressen en bleef tot 1924 ongehuwd. In 1924 huwde hij Emmetje den Oude, een gescheiden vrouw met kinderen. Dit huwelijk hield niet lang stand en in 1929 werd het door echtscheiding ontbonden, de 2e echtscheiding van Emmetje. De reden voor de echtscheiding heb ik nog niet kunnen achterhalen.

Adressen:

25-08-1906: naar Alphen, 

22-10-1906: naar Rotterdam, 

07-01-1907: wonende Velgersdijkstraat 1 te Rotterdam (werkzaam als scheepsmaker), 

30-01-1908: naar Boskoop, 

01-01-1910: Bogen 20 te Gouda (logement), 

07-12-1911: Raam 340 te Gouda, 

06-03-1919: Kleiweg 66 te Gouda, 

27-12-1920: Bogen 20 te Gouda (logement), 

1920 - 1926: Komijnsteeg 23 te Gouda, 

02-07-1927: Wilhelminastraat 9 te Gouda, 

04-03-1931 t/m 1953: Kuiperstraat 34 te Gouda (logement).

Vierde generatie

4. Klaas Ravensberg, *06-05-1804 Boskoop, +11-11-1865 Boskoop. Zoon van Pieter Ravensberg en Antje de Vos (zie generatie V ↓). 

Gehuwd § met Marrigje (Maria) van der Burgh, ged. 31-01-1791 Gouda, + 27-04-1860 Boskoop. Dochter van Jacob van der Burgh (begr. 13-07-1805 Gouda) en Jannetje Vermeulen (+01-08-1821 Gouda). Gehuwd 01-11-1826  te Gouda.

 

Beroep: Arbeider, boomkwekersknecht en later boomkweker. ► In 1830: gepasporteerd militair (eervol ontslag uit militaire dienst). ► Maria van der Burgh was geboren lid van de Remonstrantse gemeente Gouda, Klaas was Nederlands Hervormd. ► Bij de aangifte van het overlijden van Maria van der Burgh in 1860, wist echtgenoot Klaas niet de naam van de moeder van Maria. ► 1 september 1863 koopt Klaas voor 800 gulden 'een partij tuin of teelland' in de Loete te Hazerswoude, kadastraal: sectie C nr. 636, 637 en 638, groot: 57 roeden en 32 ellen. ► 7 september 1863 leent Klaas 600 gulden, waarschijnlijk in verband met bovenstaande aankoop van land (dat ook het onderpand is). ► In 1865 is Klaas toeziend voogd over de twee minderjarige kinderen van zijn broer Pieter; Krijntje en Klaas Ravensberg. ► Klaas is begraven op dinsdag 14-11-1865 te Boskoop, 3e klasse. ► Maria v/d Burgh begraven op dinsdag 01-05-1860 te Boskoop, 3e klasse. ► De gezinnen van Klaas Ravensberg en broer Pieter woonden naast elkaar in Laag Boskoop en waren jarenlang nauw met elkaar verbonden, dit blijkt uit diverse notariële akten. Tussen 1865 en 1870 woonde de familie zelfs op 3 adressen naast elkaar; Laag Boskoop wijk 2 nr. 246, 247 en 248. ► Alle kinderen kregen namen uit de familie Van der Burgh. Dat is zeer opvallend. 

Adressen: 1826: Tijdens huwelijk wonende te Gouda, 1834: Huis nr.126 te Boskoop, 1850-1860 Laag Boskoop, Wijk 2 nr. 115, 1860-1865 Wijk 2 nr. 247 te Boskoop (Laag Boskoop), naast broer Pieter (nr. 246). Waarschijnlijk was het adres 1860-1865 hetzelfde als 1850-1860. 

 

Vier kinderen van Klaas en Maria:

01. Willem Ravensberg, *26-11-1826 Boskoop, +08-04-1834 Boskoop. Zoon van IV ↑

Oudste zoon Willem werd niet vernoemd volgens de vernoemingsregels (naar vaders vader), maar vermoedelijk naar Willem Isaac van der Burgh, een neef van de moeder die ook getuige was bij het huwelijk in 1826. 

Willem is begraven op het kerkhof te Boskoop zaterdag 12-04-1834, kosten f 2,00 gulden.

 

02. Johanna Petronella Ravensberg, *18-08-1829 Boskoop, +12-02-1850 Boskoop. Dochter van IV ↑

Johanna Pieternella is begraven zaterdag 16-02-1850 te Boskoop, 3e klasse met vermelding "armen Boskoop". 

 

03. Jacob Ravensberg, *21-08-1832 Boskoop, +04-09-1834 Boskoop. Zoon van IV ↑

Jacob is begraven op het kerkhof te Boskoop zaterdag 06-09-1834, met vermelding van "armen Boskoop", kosten f 1,00 gulden.

 

04. Willem Jacobus Ravensberg, *11-12-1835 Boskoop, +12-04-1904 Boskoop. Zoon van IV ↑ Voor nakomelingen: zie generatie III

 

 

 

 
 

Vijfde generatie

5. Pieter Ravensberg, Ged.11-10-1772 Boskoop, +27-05-1836 Boskoop. Zoon van Pieter Gerritsz Ravensberg en Neeltje Pieterse de Heer (zie generatie VI ↓). 

Gehuwd § 03-06-1800 te Boskoop met Antje de Vos, *juli 1768 Aalsmeer, +28-08-1847 Boskoop. Dochter v. Klaas de Vos en Geertje Boot.

 

► Pieter was Boomkweker. 

► Impost op het huwelijk tussen Pieter en Antje was nihil; aangeslagen als onvermogend. 

► Pieter is begraven op het kerkhof te Boskoop dinsdag 31-05-1836, kosten: f 4,75 met vermelding "armen Boskoop". 

► Antje is begraven op het kerkhof te Boskoop vrijdag 03-09-1847, kosten f 5,50 met vermelding "armen Boskoop".

 

Adressen: 1817: Huis nr. 71 te Boskoop, 1836: Overleden in huis nr. 95 te Boskoop

 

Drie kinderen van Pieter en Antje:

 

01. Geertje Ravensberg, *1802  Boskoop (?) +16-03-1817 Boskoop. Dochter van V ↑

► Geertje is begraven op het kerkhof te Boskoop op vrijdag 21-03-1817

 

02. Klaas Ravensberg, *06-05-1804  Boskoop, +11-11-1865 Boskoop. Zoon van V ↑Voor nakomelingen: zie generatie IV

 

03. Pieter Ravensberg, *28-02-1810  Boskoop, +26-01-1867 Boskoop. Zoon van V ↑ 

Gehuwd § (1) 05-11-1834 Boskoop met Trijntje van Rijssel, *27-08-1805 Hazerswoude, +26-02-1856 Boskoop. Dochter van Gijsbert van Rijssel en Krijntje Spijker. Gehuwd § (2) 09-08-1865 Gouda met Betje Bortki, * 07-05-1823 Aarlanderveen, +24-07-1900 Gouda. Dochter van Evert Willem Bortki en Naatje Duurkoop.

► Beroep: boomkweker. 

► Signalement van Pieter Pz: 1 el,7 palm, 2 duim, 0 streep, aangezicht:ovaal, voorhoofd:rond, ogen:blauw, neus:breed, mond:dik, kin:rond, haar en wenkbrauwen:blond. 

► Pieter en broer Klaas woonden als buren naast elkaar tussen 1850-1860 op adres Laag Boskoop Wijk 2 nr. 115, en tussen 1860 en 1867 Wijk 2 nr. 246 en 247 te Boskoop. 

► 1842-1860 wonende Laag Boskoop Wijk 2 nr. 115. 

► 1860-1867 wonende Wijk 2 nr. 246. 

► Na het overlijden van Pieter in 1867 bleef Pieter's zoon Klaas (*1846) op adres Wijk 2 nr. 246 wonen. 

► Pieter is begraven op woensdag 30-01-1867 te Boskoop in graf nummer 14, tweede klasse, 1 diep. 

► Trijntje van Rijssel werd begraven op donderdag 28-02-1856 te Boskoop, klasse 3. 

► Eind 1848 erft Pieter als enige erfgenaam van zijn tante Kaatje de Vos (weduwe van Willem van Vliet, watermolenaar) een perceel 'teel of enttuin met akker' in de Loete te Hazerswoude, kadastraal sectie C nr. 618, 619,620 en 621, groot: 69 roeden en 70 ellen (circa 1.000 m2). In 1840 hadden Kaatje de Vos en haar man Willem van Vliet via een testament al laten vastleggen dat ze na overlijden alle roerende en onroerende goederen aan elkaar nalaten, en niets aan bloedverwanten! Na het overlijden van Willem van Vliet in 1848 veranderd Kaatje de Vos dit en laat alles na aan neef Pieter Ravensberg. Waarom Pieters broer Klaas niets kreeg is onduidelijk. Na het overlijden van Pieter in 1867 wordt het perceel via een openbare verkoping verkocht voor 870 gulden aan zoon Pieter Pz (*1837) en blijft het dus in de familie. 

► De gezinnen van Pieter Ravensberg en broer Klaas woonden naast elkaar in Laag Boskoop en waren jarenlang nauw met elkaar verbonden, dit blijkt uit diverse notariële akten. Tussen 1865 en 1870 woonde de familie zelfs op 3 adressen naast elkaar; Laag Boskoop, wijk 2 nr. 246, 247 en 248

 

Vijf kinderen van Pieter uit (1):

I. Gijsbert Ravensberg, *11-08-1835 Boskoop, +08-08-1884 Boskoop, 

Gehuwd 28-03-1862 Boskoop met Geertje Migchel, *03-04-1841 Ammerzoden, +12-01-1911 Boskoop.

Vijf kinderen van Gijsbert en Geertje:

 1. Pieter Ravensberg, *16-01-1865, +03-09-1949 Gouda, 

Gehuwd § met Alida Bakhuizen, *18-12-1865 Boskoop, +21-09-1952 

Twee kinderen van Pieter en Alida: 

Gijsbert Marinus Ravensberg, *07-11-1895 Boskoop,  

Marinus Cornelis Ravensberg, *12-08-1898, +17-05-1969, 

Geh. met Johanna Helena Maria Kortekaas.

2. Trijntje Ravensberg, *29-11-1866, 27-04-1868.

3. Leentje Ravensberg, *17-01-1870, +10-08-1875.

4. Leentje Ravensberg, *7-03-1877, +13-07-1877

5. Leentje Ravensberg, *18-03-1881, +27-07-1927 Boskoop, 

Geh. 14-12-1900 met B.K.J. Verburg.

 

II. Pieter Ravensberg, *26-09-1837 Boskoop, +31-10-1903 Boskoop, 

Gehuwd met Antje van Leeuwen.

► Een pleegdochter: Adriana Geers, *1874

 

III. Klaas Ravensberg, *10-05-1840 Boskoop, +02-08-1842 Boskoop.

 

IV. Krijntje Ravensberg, *30-07-1842 Boskoop, +20-06-1866 Boskoop, 

Gehuwd 11-08-1865 te Boskoop met Nicolaas Geers

► Een zoon: Hermanus Geers, *1865

 

V. Klaas Ravensberg, *20-12-1846 Boskoop, +30-11-1933 Boskoop, 

Gehuwd 20-05-1870 te Boskoop met Maria Boer, +21-09-1904 Boskoop.

Vier kinderen van Klaas en Maria: 

1. Trijntje Ravensberg, *15-04-1872, +16-04-1873

2. Trijntje Ravensberg, *30-04-1875, +12-05-1952 Boskoop, Gehuwd  §17-12-1897 te Boskoop met Gijsbert de Jong, +09-08-1957 Boskoop. 

Kinderen: Margaretha, Pleun, Klaas, Maria, Jan.....

3. Katharina Ravensberg, *20-02-1877, +21-02-1877

4. Jan Ravensberg, *09-03-1879, +24-08-1886

 


 

Zesde generatie

6. Pieter Gerritsz Ravensberg, Ged. 16-02-1746 Boskoop, +25-02-1816 Boskoop. Zoon van Gerrit Pietersz Ravensberg en Marijtje Lamberts van Heukelen (zie generatie VII ↓). 

Gehuwd § 19-10-1770 Waddinxveen met Neeltje Pieterse de Heer, *N-Waddinxveen, +28-02-1809. Dochter van Pieter de Heer en N.N.

 

► Impost op het huwelijk van Pieter en Neeltje was Pro Deo.

► Pieter Gerritsz werd begraven op het kerkhof van Boskoop dinsdag 27-02-1816, onder vermelding van "armen".

 

Elf kinderen van Pieter en Neeltje:

 

01. Gerrit Ravensberg, Ged, 07-04-1771 Boskoop, +05-07-1849 Boskoop. Zoon van VI ↑

Gehuwd § 17-03-1804 Boskoop met Cornelia de Groot, *06-08-1773 Boskoop, +14-03-1820 Boskoop. Kinderen:

I. Neeltje Ravensberg, *13-08-1804 Boskoop, +11-03-1821 Boskoop.

II. Willempje Ravensberg, *11-04-1806 Boskoop, +24-07-1848 Broek,

Gehuwd § met Gerrit Boonefaas.

III. Grietje Ravensberg, *11-02-1808 Boskoop, +03-05-1835 Broek,

Gehuwd § met Jan van Muijen.

IV. Pieter Ravensberg, *26-04-1810 Boskoop, +28-03-1869 Katwijk,

Gehuwd § met Alida Bol.

V. Geertrui Ravensberg, *22-06-1814 Boskoop, +08-04-1821 Boskoop.

 

02. Pieter Ravensberg, Ged, 11-10-1772 Boskoop, +27-05-1836 Boskoop.

 

03. Arie Ravensberg, Ged, 04-12-1774 Boskoop, +17-10-1851 Boskoop. Zoon van VI ↑

Gehuwd § met Grietje Nieuwerf, * ca. 1780 Boskoop, +11-11-1855 Boskoop. Kinderen:

I. Willem Ravensberg, *22-05-1806 Boskoop, ongehuwd.

II. Pieter Ravensberg, *xx-09-1806 Boskoop, jong overleden.

III. Neeltje Ravensberg, *26-02-1809 Boskoop, +20-01-1868 Boskoop,

Gehuwd § met (1) Joannes Elbregt en (2) Gerrit van Horzen

IV. Willempje Ravensberg, *21-05-1812 Boskoop, +27-11-1835 Boskoop, ongehuwd.

V. Pieter Ravensberg, *12-10-1814 Boskoop, +14-12-1894 Boskoop,

Gehuwd § met Maria Wilhelmina de Jong.

VI. Pleuna Ravensberg, *30-03-1817 Boskoop, +13-02-1860,

Gehuwd § met Willem Boer.

Pleuna is begraven op donderdag 16-02-1860 te Boskoop, 3e klasse.

VII. Klaas Ravensberg, *25-05-1820 Boskoop, +06-06-1820 Boskoop.

Bij de geboorteaangifte van Klaas staat er Ravensbergen (abusievelijk).

VIII. Geertrui Ravensberg, *24-12-1822 Boskoop. 

IX. Geertruida Ravensberg, *24-12-1824 Boskoop, +29-12-1849 Boskoop, ongehuwd. 

 

04. Emmetje Ravensberg, Ged, 15-12-1776 Boskoop, jong overleden. Dochter van VI ↑

 

05. Emmetje Ravensberg, Ged, 04-10-1778 Boskoop, jong overleden. Dochter van VI ↑

 

06. Jan Ravensberg, Ged, 20-08-1780 Waddinxveen, jong overleden. Zoon van VI ↑

 

07. Emmetje Ravensberg, Ged, 04-10-1781 Boskoop, +06-04-1860 Boskoop. Dochter van VI ↑ 

Gehuwd § met Hugo Walraad (Huig), *30-04-1770 Boskoop, +01-04-1855 Boskoop.

► Emmetje is begraven op dinsdag 10-04 1860 te Boskoop, 3e klasse.

Kinderen:

I. Ariaantje Walraad, *ca 1798, +11-03-1823 Boskoop.

II. Jan Walraad,* ca 1803, +17-10-1815 Boskoop.

III. Huig Walraad, * 04-09-1807, +23-11-1852 Boskoop, 

Gehuwd § met Pietje Kales.

IV. Neeltje Walraad, *16-04-1809 Waddinxveen, jong overleden.

V. Neeltje Walraad, *1813 Boskoop, +10-02-1844 Boskoop.

VI. Jacob Walraad, *15-07-1812 N-Waddinxveen, +27-03-1813 Waddinxveen.  

VII. Jacob Walraad, *27-xx-1814 N-Waddinxveen, +27-04-1903 Boskoop, 

Gehuwd § met Jaantje/Ariaantje Vis.

VIII. Johanna Walraad, *01-11-1816 N-Waddinxveen, +27-02-1819 N-Waddinxveen.

IX. Janna Walraad, *02-09-1820 Boskoop, +30-04-1838 N-Waddinxveen.

 

08. Lambertus Ravensberg, Ged, 02-03-1783 Boskoop, +05-11-1848 Boskoop. Zoon van VI ↑ 

Gehuwd § met Henderina Maria van Velsen * ca 1786 Vlissingen.

Kinderen:

I. Neeltje Ravensberg, *13-08-1810 Boskoop, jong overleden.

II. Willmina Ravensberg, *03-02-1812 N-Waddinxveen, ongehuwd.

Willemina kreeg als ongehuwde dienstmaagd 2 kinderen (Jan *1835, en Willem *1845), de aangifte werd gedaan door Lambertus Ravensberg. Beide kinderen jong overleden.

III. Willem Ravensberg, *24-02-1814 Waddinxveen, +12-05-1814 Waddinxveen.

IV. Neeltje Ravensberg, *14-04-1815 N-Waddinxveen, +24-07-1851 Gouda, 

Gehuwd § met Hendrik Duijverman.

V. Willem Ravensberg, *08-08-1817 N-Waddinxveen, +07-01-1842 N-Waddinxveen.

VI. Pietje /Pieternella Ravensberg, * 06-12-1819 N-Waddinxveen, +21-06-1888 Berkel en Rodenrijs, 

Gehuwd § met Pieter van Tol.

VII. Johanna Ravensberg, *08-09-1821 N-Waddinxveen, +15-08-1826 N-Waddinxveen.

VIII. Geertje Ravensberg, *25-10-1822 N-Waddinxveen, +13-10-1879 Waddinxveen, 

Gehuwd § met Petrus Barend den Haan.

IX. Hendrina Maria Ravensberg, * 26-07-1824 N-Waddinxveen, +22-02-1907 R' dam, 

Gehuwd § met (1) Nicolaas Trouwborst en (2) Johannes Giberius .

X. Jan Ravensberg, *20-01-1830 N-Waddinxveen, +07-05-1830 N-Waddinxveen.

 

09. Jan Ravensberg, Ged, 29-07-1787 Boskoop. Zoon van VI ↑

 

010. Willem Ravensberg, Ged, 24-01-1790 Waddinxveen. Zoon van VI ↑

 

011. Marijtje Ravensberg, *29-07-1795 Boskoop, +06-01-1864 N-Waddinxveen. Dochter van VI ↑ 

Gehuwd § 22-06-1821 Hazerswoude met Dirk van Gemeren  *Ca. 1796 Broek, + voor 1864.

Kinderen:

I. Aaltje van Gemeren, *11-09-1821 Hazerswoude, +29-03-1852 Middelburg, 

Gehuwd § met Dirk Burger.

II. Cornelia van Gemeren, *26-01-1823 N-Waddinxveen, +19-06-1842 N-Waddinxveen.

III. Pietje (v) van Gemeren, *07-02-1825 Boskoop, +12-11-1826 Boskoop.

 

 

 


 

Zevende generatie

7. Gerrit Pietersz Ravensberg, Ged. 22-11-1700 te Boskoop, +na 11-06-1760. Zoon van Pieter Leendertsz Ravensberg en Geertie Leendertz Palesteijn (zie generatie VIII ↓). 

Gehuwd § 25-11-1736 Boskoop met Maria Lamberts van Heukelen, *Sluipwijk. Dochter v. Lambert van Heukelen en N.N.

 

Drie kinderen van Gerrit en Marijtje:

01. Geertje Ravensberg, Ged.15-04-1740 Boskoop.

02. Pieter Ravensberg, Ged.10-03-1743 Boskoop, + jong oveleden.

03. Pieter Ravensberg, Ged.16-02-1746 Boskoop, + 25-02-1816 Boskoop. (zie generatie VI ↑).

 

 

 

 


 

 

Achtste generatie

8. Pieter Leendertse Ravensberg, *Ca.1658 Sluipwijk, +Voor 1754. Zoon v. Leendert Jansz Ravensbergh en Maritgen Pieters van Heijningen. 

Gehuwd 17-12-1684 te Boskoop met Geertie Palesteijn, *Boskoop. Dochter van Leendert Palesteijn en N.N.

 

► Er was een Heerlijkheid Ravensberg in 1609 te Reeuwijk.

► Pieter Leendertse Ravensberg was voor de helft eigenaar van een graf in de NH-kerk te Boskoop (graf nr. 10). Mede-eigenaar was Laurentsz Palestijn (vermoedelijk schoonvader). Na 1767 kreeg het graf een andere eigenaar.

 

Acht kinderen van Pieter en Geertie:

01. Maria Ravensberg, Ged.19-09-1685 Boskoop.

 

02. Marrigie Ravensberg, Ged.28-03-1688 Boskoop.

 

03. Grietien Ravensberg, Ged.16-07-1690 Boskoop.

 

04. Leendert Ravensberg, Ged.13-07-1692 Boskoop.

 

05. Johannes Ravensberg (of Jan Pietersz). Ged.19-12-1694 Boskoop (Geboren te Reeuwijk)

Gehuwd 10-05-1717 Boskoop met Marrigje Corsen van Hoorn, ged. 06-01-1696 Boskoop.

Drie Kinderen:

I. Dirk Ravensberg, ged. 16-10-1718 Boskoop

II. Neeltje Ravensberg, ged. 31-03-1720 Boskoop,

Gehuwd § 13-07-1755 Boskoop met Arij Cornelisse Bakker.

III. Sijmon Ravensberg, ged. 03-05-1722 Boskoop.

 

06. Arien Ravensberg, Ged.24-03-1696 Boskoop.

 

07. Arie Ravensberg, Ged.07-04-1697 Boskoop, +11-06-1760 Boskoop.

► Impost op het overlijden was 3 gulden.

► Begraven in familiegraf Palestijn/Ravensberg in de NH-kerk te Boskoop, graf nr. 10.

 

08. Gerrit Ravensberg, Ged.22-11-1700 Boskoop, + na 11-06-1760. (zie generatie VII ↑).

 


 


Negende generatie

9. Leendert Jansz Ravensbergh, *01-01-1626 Sluipwijk, + 20-12-1668 Sluipwijk. Zoon van Jan Coenen Ravensbergh en Jannitgen Gerrits. 

Gehuwd § op 19-01-1648 te Sluipwijk met Marritgen Pieters van Heijningen, *01-01-1626 Sluipwijk,+18-11-1684 Sluipwijk.

 

► Leendert Jansz. was gerechtsbode en schepen (1655) van Sluipwijk.

► Marritgen Pieters van Heijningen is hertrouwd op 01-01-1670 met Jan Gerrtisz.Versloot.

 

Vier kinderen van Leendert en Marritgen:

 

01. Jan Leendertsz. Ravensbergh, Ged.13-05-1649 Sluipwijk, 

Gehuwd (1) met Neeltje Cornelisdr. Costerus. Gehuwd (2) 03-07-1691 Sluipwijk met Marrigje Jans Swanenburgh.

► Jan was bakker.

► Uit het 2e huwelijk kwamen 7 kinderen waarvan 2 tweelingen.

Zeven kinderen uit (2):

I. Johannis Ravensberg, ged. 03-02-1692, 

Gehuwd § met Maria de Ruijter.

II. Jannigje Ravensberg, ged. 03-02-1692, 

Gehuwd § 27-07-1727 Reeuwijk/Sluipwijk met Willem Adriaan Ariense Schrierck.

Jannigje kreeg 2 buitenechtelijke kinderen: Lena, (ged. 08-01-1719 Sluipwijk) en Dirk, (ged. 28-01-1725 Sluipwijk).

III. Hasie Ravensberg, ged. 09-08-1693, + jong gestorven.

IV. Leonardus Ravensberg, ged. 06-01-1697, + jong gestorven.

V. Haasje Ravensberg, ged. 01-01-1698, + jong gestorven.

VI. Haasje Ravensberg, ged. 19-02-1702.

VII. Lena Ravensberg, ged. 19-02-1702

 

02. Neeltge Ravensbergh, Ged.16-07-1651 Sluipwijk, + jong overleden.

 

03. Dirckgen Ravensbergh, Ged.02-08-1654  Sluipwijk, +24-12-1731  Sluipwijk,  

Gehuwd § met Arien Harmensz. van Vlaerdingen.

 

04. Pieter Ravensbergh, *Ca.1658 Sluipwijk. (zie generatie VIII ↑).

 

 

 

 

 


 

Tiende generatie

10. Jan Coenen Ravensbergh, *Onbekend, +Tussen 1640 en 02-05-1641. Zoon van Coen en N.N. (zie generatie XI ↓). 

Gehuwd met Jannitgen Gerrits, + tussen 27-06-1650 en 12-04-1656.

► Jan Coenen was boer en Schepen van Sluipwijk.

 Zeven kinderen van Jan en Jannitgen (volgorde onbekend):

 

01. Haesgen Ravensbergh, + na 1656, Gehuwd met Jan Blonck.

 

02. Maritgen Ravensbergh, + na 1656, Gehuwd met Bastiaan van Ravensberch.

 

03. Dirckgen Ravensbergh, + voor 23-10-1639, Gehuwd § met Cornelis Gijsbertsz.

 

04. Gerrit Ravensbergh, + voor 12-04-1656, Gehuwd met Willemtgen Roelen.

► Gerrit verkreeg samen met broer Leendert op 3 -04-1645 vijf/zevende parten van een huis en erfpachtland in Ravensberch. 

 

05. Leendert Ravensbergh, + tussen 1671 en 1678. (zie generatie IX ↑).

 

06. Aert Ravensbergh, + na 12-04-1656.

► (Innocent)

 

07. Neeltgen Ravensbergh, *na 1620, + na 12-04-1656.

 

 

 

 

 

 

 

Elfde generatie

11. Coen

Gehuwd § met N.N.

 

Een kind:

01. Jan, + tussen 1640 en 02-05-1641. (zie generatie X ↑).