1. Gerharda Belia van Oijen


info: cjohanker@gmail.com

Het leven van mijn oudmoeder was voor een groot gedeelte buiten de gebaande paden en ongeaccepteerd. Vreemde beslissingen en opmerkelijke wendingen roepen grote vragen op die ik middels een onderzoek probeer te beantwoorden. Haar levensloop was zó opmerkelijk dat vijf generaties later binnen de familie nog steeds verhalen 'de ronde' doen. Buitenechtelijke kinderen, tuchthuizen, achterbuurten, knappe lansiers en louche bordeelhoudsters speelden allemaal een bepaalde rol in haar leven. Hoe de vork precies in de steel zit is de vraag, maar ik hou me vooral bezig met waarheidsvinding. Recht doen aan het leven van een bijzondere voorouder.

Na tien jaar onderzoek hoop ik binnen afzienbare tijd haar levensverhaal te kunnen presenteren in de vorm van een boek. Op dit moment word het verhaal nog bewerkt. Uiteindelijk hoop ik het (in beperkte oplage) voor familie en geïnteresseerden beschikbaar te maken. Tegelijkertijd zal het in beknopte vorm hier een plek krijgen.

Graag kom ik in contact met mensen die vragen of meer informatie hebben over Gerharda Belia.