1. Gerharda Belia van Oijen


info: cjohanker@gmail.com


De verboden wegen van Gerharda Belia. 

"Het leven van mijn oudmoeder Gerarda Belia van Oijen was voor een groot gedeelte buiten de gebaande paden en ongeaccepteerd. Vreemde beslissingen en opmerkelijke wendingen roepen grote vragen op die ik door middel van onderzoek probeer te beantwoorden. Haar levensloop was zó opmerkelijk dat vijf generaties later binnen de familie nog steeds verhalen 'de ronde' doen. Buitenechtelijke kinderen, tuchthuizen, achterbuurten, knappe lansiers en louche bordeelhoudsters speelden allemaal een bepaalde rol in haar leven. Hoe de vork precies in de steel zat is de vraag, maar ik hou me vooral bezig met waarheidsvinding. Recht doen aan het leven van een bijzondere voorouder. Na tien jaren onderzoek hoop ik binnen afzienbare tijd haar levensverhaal te kunnen presenteren in boekvorm. Uiteindelijk hoop ik het (in beperkte oplage) voor familie en geïnteresseerden beschikbaar te maken. Tegelijkertijd zal het in beknopte vorm hier ook aandacht krijgen. 

Graag kom ik in contact met mensen die vragen, of meer informatie hebben over Gerarda Belia en haar nazaten." 

C.J. Anker, 2023