Dionijs


De familie Dionijs (of Dionys) te Stolwijk was in de zeventiende en achttiende eeuw een familie met enige welstand. Het opgebouwde vermogen van Willem Ariensz Anker (1703-1764, zie stamreeksen Anker), had hij mede te danken aan het feit dat hij enige erfgenaam was van Cornelis Willemsz Dionijs. Voor zover mij bekend waren er geen mannelijke nakomelingen en eindigde hiermee de loop van de familie.

Het stukje stamreeks hieronder is bijeengesprokkeld door diverse stukjes informatie samen te voegen. Het is dan ook niet volledig te verantwoorden en (kleine) fouten zijn waarschijnlijk. Op basis van diverse bronnen heb ik deze stamreeks samengesteld op basis van vermoeden. Hopelijk is dit een aanzet tot het samenstellen van een stamreeks die wel zo goed als zeker valt te verantwoorden. Hierbij wil ik een ieder met meer informatie vragen om contact op te nemen en aanvullende informatie te verstrekken. 

► De naam Dionijs werd ook geschreven als Dionys.

 

cjohanker@gmail.com

 

 

1. Jan Jansse Dionijs 'de Oude', +02-10-1667 Stolwijk. 

Gehuwd met Fijgje Cornelis.

 

► Bijgenaamd 'de Oude'.

► De boedel van Jan Jansse Dionijs werd in 1672 aangeslagen voor de 200ste penning; 12 gulden. 

► Wonende aan de noordzijde van Bovenkerk.

 

Zes vermoedelijke kinderen (i.w.v.):

 

1.1. Dirk Jansse Dionijs, +14-01-1732 Stolwijk.

► Ongehuwd.

► Aangever Jan Cornelis Dionijs/Dionys. Ongetwijfeld was dit familie, mogelijk een oudere generatie.

► Impost op het overlijden was 6 gulden.

► Aangeslagen voor de 200ste penning 1672; 20 gulden, wonende op 't dorp.

 

1.2. Leentje Jansse Dionijs, +27-10-1690 Stolwijk. 

Gehuwd met Cornelis Versluys

 

1.3. Annigje Jansse Dionijs, +na 1703.

► 1679; wonende op de zuidzijde van Bovenkerk.

 

1.4. Jan Jansse Dionijs, +na 1682.

 

1.5. Pieter Jansse Dionijs, +28-11-1696 Stolwijk, 

Gehuwd met Grietje Claas Doncker, +12-05-1693 Stolwijk.

► Een kind overleden 22-08-1667 Stolwijk.

 

1.6. Arie Jansse Dionijs, Gehuwd met Ootje Willems, +03-01-1745 Stolwijk. 

► Ootje Willems wordt genoemd in de afwikkeling van de nalatenschap van Cornelis Willems Dionijs/Dionys. Hierin werd Willem Ariens Anker verplicht om Ootje Willems te onderhouden. Ootje Willems woonde voor en na 1711 in Koolwijk onder Stolwijk.

► In de NH kerk te Stolwijk was een graf (nr. 23) met de tekst: "Ootje Willems de huisvr. van Arij Jansse Dionijs, toebehorende Willem Anker".


Twee kinderen van Arie Jansse en Ootje:

1.6.1. Willem Ariens Dionijs, +07-10-1675, 

Gehuwd ca. 1657 met Duifje Willems Ouderkerck, +  voor 1703.

► Aangeslagen voor de 200ste penning 1672; 6 gulden, wonende op 't dorp. 

Vijf kinderen van Willem Ariens en Duifje:

1.6.1.1. Marijtje Willems Dionijs, *ca.1682 Stolwijk, +1712 Stolwijk, 

Gehuwd  met Arije Hendicks Ancker, zoon van Hendrick Gerritsz (Ancker) en Mariechjen Jacobs Boonstoppel (Buul).

Zoon: Willem Ariensz Anker (zie stamreeks Anker).

 

1.6.1.2. Cornelis Willems Dionijs, +23-09-1727 Stolwijk. 

Mogelijk gehuwd met Grietje Gerrits Tiele (?).

► Impost op het overlijden was 30 gulden, aangever neef Willem Ariensz Anker.

► Voogd over neef Willem Ariens Anker.

 

1.6.1.3. Neeltje Willems Dionijs, +11-04-1720 Stolwijk.

► Impost op het overlijden was 6 gulden, aangever broer Cornelis.

 

1.6.1.4. Jan Willems Dionijs, *ca. 1670, 

Gehuwd (1) 28-11-1692 te Stolwijk met Amerentia Laurus den Boer, +30-09-1693 Stolwijk. 

Gehuwd (2) te Stolwijk 29-11-1699 met Trijntje Cornelis Vuerens.

► Wonende te Schoonouwen in 1692 en 1699.

 

1.6.1.5. Trijntje Willems Dionijs,

 

 

1.6.2. Cornelis Ariens Dionijs, + voor 1699, 

Gehuwd met Grietje Ariens Teeuwen. 

► Aangeslagen voor de 200ste penning 1672; 12 gulden, wonende op 't dorp.

► Gesworene van Stolwijk ca. 1668 

Vijf kinderen bekend:

1.6.2.1. Jan Cornelis Dionijs, +06-01-1736 Stolwijk.

► impost op het overlijden was 6 gulden.

► Gesworene van Stolwijk in 1712, diaken NH kerk te Stolwijk in 1703 (inscriptie avondmaalsbeker). 

► Voogd over aangehuwde neef Willem Ariensz Anker.

 

1.6.2.2. Lijsbeth Cornelis Dionijs, *07-07-1675 Alphen, +14-12-1739 Stolwijk.

 

1.6.2.3. Geerlof Cornelis Dionijs, +17-04-1719 Stolwijk

► impost op het overlijden was 6 gulden. Hij was diaken van de NH kerk in Stolwijk en zijn inscriptie staat in een avondmaalschotel.

► Ook wel genoemd Gerlof.

 

1.6.2.4. Dirk Cornelis Dionijs, +11-11-1743 Stolwijk, 

Gehuwd met Barbara Floris van der Sluis, j.d. van Alphen.

Zoon: Cornelis Dirks Dionijs.

► impost op het overlijden was 6 gulden.

 

1.6.2.5. Willem Cornelis Dionijs, +1724 Stolwijk.

► Impost op het overlijden was 6 gulden.

► Ongehuwd.