W.J. Ravensberg (1871-1953)


- Het faillissement van de boomkwekerij-


Willem Jacobus Ravensberg (1871-1953) had voor zijn verhuizing naar Bergambacht in 1916 een boomkwekerij te Boskoop. Dit beroep wordt (nog steeds) volop uitgeoefend in Boskoop en ook de Ravensbergen waren al vele generaties boomkweker. Ondanks dat zijn vader Willem Jacobus Ravensberg Sr. het beroep van boomkweker had ingeruild voor kruidenier koos Willem Jacobus Jr. er toch voor om boomkweker te worden. Hoe het de eerste vijftien jaar (1894-1908) met zijn boomkwekerij ging is mij niet bekend maar het is wel duidelijk dat na 1908 Willem Jacobus in financiële problemen terecht kwam. Of dit kwam door slechte bedrijfsvoering of door moeilijke economische tijden is me nog niet duidelijk, maar een lening in 1908 en het onvermogen om dit te kunnen terugbetalen (ondanks herhaalde aanmaningen) zorgden ervoor dat uiteindelijk in 1916 het faillissement over de boomkwekerij werd uitgesproken. De aanvrager van het faillissement en schuldeiser was D.R. een andere boomkweker te Boskoop. Naast deze D.R. waren er meerdere schuldeisers; bij verschillende middenstanders in Boskoop stond nog een rekening open, en er was verschuldigde landhuur, huishuur, arbeidskosten en diverse geleverde goederen. Ook had Willem Jacobus een bedrag van zijn schoonvader Cornelis Radder geleend. Willem Jacobus werd vervolgens opgeroepen om op 8 september 1916 te verschijnen voor de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, maar via een brief verzocht hij de rechtbank om een week uitstel, omdat hij "niet kon komen" (?). De rechtbank legt dit naast zich neer en spreekt het faillissement uit. Toen volgde een boedelinventaris van het huis te Bergambacht en de boomkwekerij te Boskoop, hierin werd precies beschreven wat er van waarde in huis aanwezig was, en wat voor planten, bomen en gewassen er op de kwekerij aanwezig zijn. Verder werd ook de waarde van dit alles vastgesteld. Deze boedelinventarissen en de openbare verkoping van de kwekerij geven een mooi beeld van de bezittingen (en financiële huishouding) van het gezin Ravensberg in 1916. De kwekerij was gevestigd in Laag Boskoop 88, en er waren veel verschillende planten, bomen en gewassen aanwezig, waaronder; Rhododendron, Conniferen, Buxes, Magnolia, Sparren, groenten, aardappelen, vruchtbomen, rozen, klimplanten, Aucuba, Rugosa, Palm, Mahonia, Hulst, Clematis, kool, rozenstekken, aardbeienplanten, struikrozen en diverse soorten bomen. Dit zijn de meest voorkomende planten en gewassen en we kunnen dus wel stellen dat Willem Jacobus groene vingers had! Uiteindelijk kon van de totale schuld maar 1/3 aan enkele preferente schuldeisers uitbetaald worden. Twee jaar later in 1918 werd er door de rechtbank een punt gezet achter dit faillissement. Achter deze cijfers en feiten ging ongetwijfeld veel leed en moeilijke situaties schuil, want in een kleine gemeenschap als Boskoop was dit waarschijnlijk een onmogelijke situatie en uiteindelijk volgens mij de reden voor de verhuizing naar Bergambacht. Willem Jacobus en Neeltje Radder hadden 8 kinderen die onderhouden moesten worden en dus waren dit ongetwijfeld zware jaren. In Bergambacht kon het gezin Ravensberg vervolgens met een schone lei beginnen en gaan werken aan een nieuwe toekomst, waarom ze uiteindelijk voor Bergambacht hebben gekozen is me alleen nog niet duidelijk. Ondanks dat Willem Jacobus na 1916 in Bergambacht geen boomkweker meer kon zijn, voelde hij zich dat nog wel, in belangrijke akten liet hij zich dan ook nog steeds registreren als zijnde "boomkweker", hoewel een overijverige ambtenaar in het Bevolkingsregister dat veranderde in tuinman. In Bergambacht was hij eigenlijk ook meer een tuinder en verkocht de gewassen, die hij bij zijn huis aan de "dooie Kaaik" (Kadijk) verbouwde, bij de mensen aan de deur.

* Voor meer informatie, even kontakt opnemen.

cjohanker@gmail.com